بایگانی برچسب: آموزش عکاسی

مثلث نور دهی

نوردهی نوردهی چیست؟ نور دهی مناسب، یکی از عوامل مهم برای به دست آوردن یک عکس خوب است. به همین خاطر یاد گرفتن روش های تغییر نور عکس، برای گرفتن عکس خوب ضروری است. توجه داشته باشید نور محیط با نور عکس متفاوت بوده و می توان در محیط های تاریک با استفاده از تنظیمات مناسب، […]