بایگانی ماه: دسامبر 2018

اجزای ترکیب بندی

اجزای ترکیب بندی در عکاسی

  کادربندی چیست برای انتقال مفاهیمی که در سر داریم، از طریق عکس، عکس مورد نظر باید ترکیب بندی مناسبی داشته باشد، اما ترکیب بندی مناسب یعنی چه؟ هرچند لغت “ترکیب بندی” بسیار استفاده شده، اما به ندرت تعریف شده است و به سختی می توان آن را توضیح داد. برای شروع می توان گفت […]

مثلث نور دهی

نوردهی نوردهی چیست؟ نور دهی مناسب، یکی از عوامل مهم برای به دست آوردن یک عکس خوب است. به همین خاطر یاد گرفتن روش های تغییر نور عکس، برای گرفتن عکس خوب ضروری است. توجه داشته باشید نور محیط با نور عکس متفاوت بوده و می توان در محیط های تاریک با استفاده از تنظیمات مناسب، […]