رای دادن یا ندادن؛ مسئله این است؟

این روزها که مسئله همینه، رأی دادن یا ندادن. مردم مذهبی و موافق حکومت، اکثراً بحث می کنن که به کس رأی بدیم و اصلاً به رأی ندادن و تأثیراتش فکر نمی کنن و قشری که موافق حکومت نیست، به نظرش رأی دادن تأثیری نداره و نتیجه از قبل تعیین شده، یه این که همه […]

اجزای ترکیب بندی

اجزای ترکیب بندی در عکاسی

  کادربندی چیست برای انتقال مفاهیمی که در سر داریم، از طریق عکس، عکس مورد نظر باید ترکیب بندی مناسبی داشته باشد، اما ترکیب بندی مناسب یعنی چه؟ هرچند لغت “ترکیب بندی” بسیار استفاده شده، اما به ندرت تعریف شده است و به سختی می توان آن را توضیح داد. برای شروع می توان گفت […]

مثلث نور دهی

نوردهی نوردهی چیست؟ نور دهی مناسب، یکی از عوامل مهم برای به دست آوردن یک عکس خوب است. به همین خاطر یاد گرفتن روش های تغییر نور عکس، برای گرفتن عکس خوب ضروری است. توجه داشته باشید نور محیط با نور عکس متفاوت بوده و می توان در محیط های تاریک با استفاده از تنظیمات مناسب، […]