بایگانی برچسب: رسانه

رای دادن یا ندادن؛ مسئله این است؟

این روزها که مسئله همینه، رأی دادن یا ندادن. مردم مذهبی و موافق حکومت، اکثراً بحث می کنن که به کس رأی بدیم و اصلاً به رأی ندادن و تأثیراتش فکر نمی کنن و قشری که موافق حکومت نیست، به نظرش رأی دادن تأثیری نداره و نتیجه از قبل تعیین شده، یه این که همه […]